جراحی کوچک کردن سینه

جراحی کوچک کردن سینه

جراحی های ترمیمی و زیبایی

این جراحی به‌صورت برداشتن بافت و پوست اضافه سینه می‌باشد که منجر به دستیابی به یک اندازه متناسب با بدن و رفع مشکلات ناشی از بزرگی سینه‌ها می‌شود.

نوشتهٔ پیشین
جراحی بزرگ کردن سینه
نوشتهٔ بعدی
لیفت سینه (ماستوپکسی)

نتیجه‌ای پیدا نشد.

فهرست