مقایسه لیزر پتیت لیدی و مونالیزا تاچ

مقایسه لیزر پتیت لیدی و مونالیزا تاچ :

طی چند سال اخیر تقاضای بانوان برای روش های نوین درمان سرپایی و غیر تهاجمی جوان سازی جوان سازی دستگاه تناسلی افزایش چشمگیری داشته است .

شناخته شده ترین دستگاه های لیزر در این زمینه ، دو دستگاه پتیت لیدی و مونالیزا تاچ می باشند.
هر دوی این لیزر ها برای درمان واژینیت آتروفیک ، خشکی واژن ، درد در هنگام نزدیکی ، تنگ کردن واژن و بی اختیاری ادراریخفیف کاربرد دارند.
هر دو جزءروش های غیرجراحی و سرپایی بوده و تغییرات ناشی از یائسگی ، بالا رفتن سن و زایمان را بهبود می بخشند


اما تفاوت های این دو سیستم در چیست؟

مکانیسم پتیت لیدی لیزر اربیوم Erbiumمی باشد درحالیکه در مونالیزا تاچ از لیزر co2 استفاده می شود.
در لیزر co2 درصد تخریب بافتی بیشتر و غیر قابل کنترل است و لایه های عمیق تر را نیز درگیر می کند.
در حالیکه لیزر اربیوم با تخریب بافتی کمتری همراه است . عوارض جانبی و درد در مونالیزا تاچ بیشتر است ،به همین دلیل تمایل پزشکان برای درمان با مونالیزا تاچ به مرور زمان کمتر شده است .در عین حال اثر بخشی هر دو دستگاه یکسان می باشدیعنی در پتیت لیدی همان نتایج درمانیبا درد و عوارض جانبی کمتر حاصل می شود

طبق بررسی های آماریانجام شده ، از هر 01زن ، 8نفر بهبود رضایت جنسی را تنها با 4جلسهاول درمان ذکر می کنن