دکتر سید حسین اسلامی   مدیر عامل

 

نیره جمشیدی   مدیر عامل

 

دکتر الهام شاه حسینی   پزشک مشاور
دکتر نسیبه جنیدی   متخصص پوست، مو و لیزر

 

دکتر مریم اژدری   متخصص پوست، مو و لیزر
دکتر فقیهی   متخصص پوست، مو و لیزر
دکتر غلامرضا ملکی   متخصص پوست مو و لیزر درمانی